O Nas

Doświadczenie

    Od prawie 15 lat prowadzimy w Warszawie przedszkola integracyjne i specjalne „Zielony Latawiec”.
Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego z podopiecznych oraz terapia skoncentrowana na celach wynikających z wnikliwej diagnozy funkcjonalnej. Nasi specjaliści tworzą zespół, wspólnie opracowując plan terapii i go realizując.
Terapia skoncentrowana jest na trzech najistotniejszych naszym zdaniem aspektach rozwoju małego dziecka:
rozwoju ruchowym i integracji sensorycznej;
rozwoju komunikacji;
rozwoju funkcji poznawczych.
Zespół terapeutów tworzą fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi i neurologopedzi oraz pedagodzy specjalni i pscyhologowie.

Metody terapii

    Korzystamy z różnych metod i technik terapeutycznych – dostosowując je do potrzeb konkretnego dziecka.
W zakresie diagnozy funkcjonalnej korzystamy z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) wg Erica Schoplera, VB-MAPP, oraz autorskich arkuszy diagnostycznych.

W terapii indywidualnej stosujemy zarówno metody dyrektywne jak i niedyrektywne. Koncentrujemy się na nabyciu kluczowych dla danego dziecka umiejętności – będących w strefie najbliższego rozwoju. Uważamy, że by uczyć się nowych rzeczy- dziecko musi czuć się bezpiecznie – więc ważne jest wytworzenie pozytywnej relacji z terapeutą.
Dużą wagę przywiązujemy do czynności życia codziennego. Wspieramy rodziców w przeprowadzeniu treningu czystości, planujemy i prowadzimy treningi jedzenia.
Uważamy zabawę za kluczową dla rozwoju ważnych umiejętności – zarówno indywidualnych jak i społecznych.

Zrównoważony rozwój

    Nasi logopedzi koncentrują się na rozwoju komunikacji i w konsultacji z rodzicami dostosowują optymalny program terapii i ew. wprowadzenie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.
Fizjoterapeuci mają z zasady kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii integracji sensorycznej. W swojej pracy dużą wagę przywiązują do świadomości własnego ciała, koordynacji, umiejętności związanych z planowaniem ruchu.
W pracy grupowej wykorzystujemy elementy gimnastyki Sherborne, metody Knill’ów, sensoplastyki, arteterapii, muzykoterapii oraz autorski program Warsztatów Umiejętności Społecznych.
Terapię ręki realizujemy w małych grupach 2-4 osobowych – zajęcia prowadzą wspólnie fizjoterapeuta i pedagog specjalny.

Uzupełnienie stanowią zajęcia z udziałem zwierząt – hipoterapia, dogoterapia.

Metody terapii

    Korzystamy z różnych metod i technik terapeutycznych – dostosowując je do potrzeb konkretnego dziecka.
W zakresie diagnozy funkcjonalnej korzystamy z Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) wg Erica Schoplera, VB-MAPP, oraz autorskich arkuszy diagnostycznych.

W terapii indywidualnej stosujemy zarówno metody dyrektywne jak i niedyrektywne. Koncentrujemy się na nabyciu kluczowych dla danego dziecka umiejętności – będących w strefie najbliższego rozwoju. Uważamy, że by uczyć się nowych rzeczy- dziecko musi czuć się bezpiecznie – więc ważne jest wytworzenie pozytywnej relacji z terapeutą.
Dużą wagę przywiązujemy do czynności życia codziennego. Wspieramy rodziców w przeprowadzeniu treningu czystości, planujemy i prowadzimy treningi jedzenia.
Uważamy zabawę za kluczową dla rozwoju ważnych umiejętności – zarówno indywidualnych jak i społecznych.

Nasi Partnerzy

Skip to content