ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny

Zajmujemy się wsparciem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prowadzimy wielospecjalistyczne turnusy terapeutyczne i diagnostyczne.
Zapewniamy przestrzeń do wypoczynku opiekunom w trakcie trwania turnusów.
Zajmujemy się wsparciem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prowadzimy wielospecjalistyczne turnusy terapeutyczne i diagnostyczne.
Zapewniamy przestrzeń do wypoczynku opiekunom w trakcie trwania turnusów.

Diagnoza

Stawiamy na kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Dlatego uważamy, że podstawą jest odpowiednio wczesne zdiagnozowanie ewentualnych deficytów rozwojowych naszych podopiecznych. Podczas Zielonych Weekendów organizowanych raz w miesiącu nasz zespół ocenia rozwój dziecka, wystawia diagnozę funkcjonalną i nakierowuje rodziców na działania, które wspomogą prawidłowy rozwój malucha. Podczas tygodniowych turnusów diagnostycznych wykonujemy wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną dziecka i przygotowujemy ramowy plan terapii.

Terapia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować zajęcia terapeutyczne na najwyższym poziomie. Na cotygodniowych zajęciach integracji sensorycznej i logopedycznych konsekwentnie realizujemy program dostosowany indywidualnie do każdego dziecka przez naszych specjalistów. Nasze turnusy terapeutyczne dzięki swojej kameralnej formule pozwalają maksymalnie skupić się na potrzebach każdego uczestnika.

Nasza Oferta

Kameralność turnusów umożliwia nam dostosowanie programu do potrzeb każdego z uczestników.

Logopedia

Dzieci rozwijają się wchodząc w interakcję ze światem. Trudności komunikacyjne są jedną z poważniejszych barier rozwojowych. Dlatego budowanie i wspieranie gotowości komunikacyjnej oraz wypracowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka narzędzi jest tak istotne. Nasi logopedzi dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb każdego z dzieci i we współpracy z rodziną szukają najskuteczniejszych kanałów komunikacji.

Psycholog i Pedagog

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne mają na celu określenie oraz wyrównywanie deficytów w rozwoju poznawczym i umiejętnościach społecznych. Ważna dla nas jest ścisła współpraca terapeuty z innymi specjalistami – tak, by oddziaływania wzajemnie się uzupełniały. Psychologowie i pedagodzy wspierają również opiekunów dziecka w zakresie treningów umiejętności życia codziennego oraz trudności wychowawczych.

Fizjoterapia i SI

Deficyty w rozwoju ruchowym oraz w obrębie przetwarzania zmysłowego stanowią poważną barierę rozwojową, dlatego praca z fizjoterapeutą i z terapeutą integracji sensorycznej ma kluczowe znaczenie dla wyrównywania deficytów rozwojowych. W naszej ofercie mamy również terapię ręki, która ma na celu usprawnienie dłoni i palców.

Ceramika

Zajęcia ceramiczne wspierają rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Pomagają rozwijać kreatywność i myślenie przestrzenne. Doskonale wspomagają, także rozwój motoryki małej, czyli sprawności rąk i palców dziecka. Dodatkowo obcowanie z gliną dostarcza bodźców dotykowych i zapachowych, co wpływa na integrację sensoryczną i sprzyja ograniczaniu nadwrażliwości.

Hipoterapia

Kontakt z koniem jest dla wielu dzieci ogromnym przeżyciem i daje wiele radości. Terapia z udziałem koni pomaga pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Oprócz aspektów psychologicznych hipoterapia może stanowić uzupełnienie klasycznej fizjoterapii oraz dostarcza wielu cennych doświadczeń sensorycznych.

Alpakoterapia

Alpaka ma spokojną, łagodną naturę, delikatne usposobienie, Alpaki w pierwszym kontakcie sprawią wrażenie nieśmiałych ale są ciekawe i chętnie wchodzą w interakcję z ludźmi. Podstawą alpakoterapii jest bezpośredni kontakt. Do alpaki można się przytulić, można ją głaskać, czesać. Można poprosić o wykonanie „sztuczki”. Taka forma terapii doskonale sprawdza się w przypadku dzieci, które trochę boją się zwierząt.

Skip to content