ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny

Zajmujemy się wsparciem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prowadzimy wielospecjalistyczne turnusy terapeutyczne i diagnostyczne.
Zapewniamy przestrzeń do wypoczynku opiekunom w trakcie trwania turnusów.
Zajmujemy się wsparciem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prowadzimy wielospecjalistyczne turnusy terapeutyczne i diagnostyczne.
Zapewniamy przestrzeń do wypoczynku opiekunom w trakcie trwania turnusów.

Turnusy

Kameralne grupy

Dostosowane do potrzeb dziecka zajęcia specjalistyczne
Zakwaterowanie na terenie ośrodka
Możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami w formule grupy wsparcia
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Warsztaty ceramiczne oraz hipoterapia i alpakoterapia dla dzieci
i rodziców

Nasza Oferta

Kameralność turnusów umożliwia nam dostosowanie programu do potrzeb każdego z uczestników.

Hipoterapia

Kontakt z koniem jest dla wielu dzieci ogromnym przeżyciem i daje wiele radości. Terapia z udziałem koni pomaga pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Oprócz aspektów psychologicznych hipoterapia może stanowić uzupełnienie klasycznej fizjoterapii oraz dostarcza wielu cennych doświadczeń sensorycznych.

Alpakoterapia

Alpaka ma spokojną, łagodną naturę, delikatne usposobienie, Alpaki w pierwszym kontakcie sprawią wrażenie nieśmiałych ale są ciekawe i chętnie wchodzą w interakcję z ludźmi. Podstawą alpakoterapii jest bezpośredni kontakt. Do alpaki można się przytulić, można ją głaskać, czesać. Można poprosić o wykonanie „sztuczki”. Taka forma terapii doskonale sprawdza się w przypadku dzieci, które trochę boją się zwierząt.

Logopedia

Dzieci rozwijają się wchodząc w interakcję ze światem. Trudności komunikacyjne są jedną z poważniejszych barier rozwojowych. Dlatego budowanie i wspieranie gotowości komunikacyjnej oraz wypracowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka narzędzi jest tak istotne. Nasi logopedzi dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb każdego z dzieci i we współpracy z rodziną szukają najskuteczniejszych kanałów komunikacji.

Psycholog i Pedagog

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne mają na celu określenie oraz wyrównywanie deficytów w rozwoju poznawczym i umiejętnościach społecznych. Ważna dla nas jest ścisła współpraca terapeuty z innymi specjalistami – tak, by oddziaływania wzajemnie się uzupełniały. Psychologowie i pedagodzy wspierają również opiekunów dziecka w zakresie treningów umiejętności życia codziennego oraz trudności wychowawczych.

Fizjoterapia i SI

Deficyty w rozwoju ruchowym oraz w obrębie przetwarzania zmysłowego stanowią poważną barierę rozwojową, dlatego praca z fizjoterapeutą i z terapeutą integracji sensorycznej ma kluczowe znaczenie dla wyrównywania deficytów rozwojowych. W naszej ofercie mamy również terapię ręki, która ma na celu usprawnienie dłoni i palców.

Ceramika

Zajęcia ceramiczne wspierają rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Pomagają rozwijać kreatywność i myślenie przestrzenne. Doskonale wspomagają, także rozwój motoryki małej, czyli sprawności rąk i palców dziecka. Dodatkowo obcowanie z gliną dostarcza bodźców dotykowych i zapachowych, co wpływa na integrację sensoryczną i sprzyja ograniczaniu nadwrażliwości.

Skip to content