Logopedia

Dzieci rozwijają się wchodząc w interakcję ze światem. Trudności komunikacyjne są jedną z poważniejszych barier rozwojowych. Dlatego budowanie i wspieranie gotowości komunikacyjnej oraz wypracowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka narzędzi jest tak istotne. Nasi logopedzi dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb każdego z dzieci i we współpracy z rodziną szukają najskuteczniejszych kanałów komunikacji.

Skip to content