ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny

Zajmujemy się wsparciem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z deficytami rozwojowymi.
Prowadzimy wielospecjalistyczne turnusy terapeutyczne i diagnostyczne.
Zapewniamy przestrzeń do wypoczynku opiekunom w trakcie trwania turnusów.

Turnusy

Kameralne grupy

Dostosowane do potrzeb dziecka zajęcia specjalistyczne
Zakwaterowanie na terenie ośrodka
Możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami w formule grupy wsparcia
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Warsztaty ceramiczne oraz hipoterapia i alpakoterapia dla dzieci
i rodziców

Nasza Oferta

Kameralność turnusów umożliwia nam dostosowanie programu do potrzeb każdego z uczestników.

Skip to content